Välkommen!

Migränföreningen i Blekinge

    Att hantera migrän kan vara mycket svårt och ensamt, eftersom det inte alltid identifieras, eller diagnostiseras som andra sjukdomstillstånd . Migrän tonas oftast ned och missbedömds av många som inte är drabbade och inte förstår hur svårt det är att leva med migrän.
    Migränföreningen Blekinge bildades 1996 för att ge människor med migrän eller svår huvudvärk möjlighet att träffas och få hjälp av varandra.