Välkommen till Migränföreningen i Blekinge

 

Migränföreläsning i Blekinge

2014-05-12
ett 50 -tal åhörare kom till föreläsningen, Militärhemmet Karlskrona, och lyssnade till Dr Mats Karlsson Smärtkliniken Falköping som också svarade på många frågor.

 

Dr Fayyaz Ahmed, neurolog, klinikchef, Hull Royal Infirmary, Storbritannien, föreläser om vad som skett inom inom vård och behandling av migrän och annan svår huvudvärk under de sista 20 åren. (Malmö, Migrändagen 2013-09-12)

Råd och stöd - klicka här

 (till dig som medlem)

Fler än 1, 4 miljoner människor i Sverige har migrän. Huvudvärk bland barn och unga ökar. Många av dessa behöver hjälp och vi vill att de ska få det! Informationsspridning är ett sätt vi arbetar på för att uppnå detta. Svenska Migränförbundet har en NY folder som heter ”Har du huvudvärk? Det har vi!”. Denna folder innehåller enkel och lättförstålig information och kan vara bra att läsas av dem som besväras eller möter människor med huvudvärk. I detta brev skickar vi med några exemplar av dessa foldrar och önskar ni fler är ni varmt välkomna att beställa det på tele: 08-660 55 35 eller e-post: kansliet@migran.org. Foldrarna är gratis! (Vid större beställningar debiteras porto). Migränföreningen i Blekinge län är en ideell förening vars främsta uppgift är att sprida information om migrän och annan svår huvudvärk. Vi är väldigt tacksamma om ni på detta sätt vill hjälpa oss att göra denna folder och vår tidning tillgänglig för alla som behöver detta!


.

Kontakta Migränföreningen Blekinge telefon: 0457-635221    epost: blekinge@migran.org    
    
Bli medlem i Svenska Migränförbundet som även inkluderar medlemskap
i Migränföreningen i Blekinge. Förbundets tidning Migränbladet  utkommer 4 ggr/år.
klicka här

 

Som medlem i Migränförbundet har du även möjlighet att få råd och stöd. I vårt rådgivningsteam finns huvudvärkssjuksköterska, arbetsrättsspecialist, försäkringskassejurist och skolsköterska.klicka här