Välkommen!

Vi välkomnar dig som önskar stödja vår verksamhet med ett medlemskap, du blir då automatiskt medlem i Migränföreningen i Blekinge Län
Årsavgiften är 200 kronor och ger dig medlemstidningen Huvudjournalen fyra gånger per år.
Familjemedlem på samma adress betalar 50 kronor.
Du som inte fyllt 30 år betalar 100 kronor per år.

Migränföreningen Blekinge bildades 1996 för att ge människor med

migrän eller annan svår huvudvärk möjlighet att träffas och få hjälp av

varandra.

 

Nedanstående händer augusti i Karlskrona, Välkomna!