Huvudvärk o graviditet


Migrän under graviditeten kan ibland orsaka bekymmer.
Om huvudvärken framträder för första gången under graviditeten ska den utredas fullständigt som vid ett icke graviditetstillstånd.

Migrän ökar inte frekvensen för missfall, medfödda abnormaliteter eller dödfödslar, att vara migräniker betyder inte att det är en fara att vara gravid. Migrän kan ändras under graviditeten.

Att vara gravid kan med all sannolikhet vara den bästa profylaktiska behandlingen vi känner till, med förbättringar eller upphörande av migrän för ca 70 % av kvinnorna. Dessa förbättringar ses oftare hos kvinnor som tidigare haft menstruationsmigrän och migrän som visade sig första gången i puberteten. 5 - 30 % av migränikerna har sin migrän oförändrad under graviditeten medan ett mindre procenttal blir sämre eller att de märker en förändring i deras migrän, ibland framträder auran för första gången.

Migrän kan följa olika mönster genom olika graviditeter för en och samma kvinna. Omkring 3-40 % av kvinnorna drabbas av huvudvärk inom en vecka efter förlossningen, en del kan får migrän redan samma dag eller dagen efter. Migrän kan också börja för första gången under denna period.

Även annat som kan vara huvudvärksrelaterat efter födseln är t.ex depression, och blodproppar Det är viktigt att ”migränkvinnor” som planerar att bli gravida diskuterar detta tillsammans med läkare och ev. behandlingar innan.

Om graviditeten är oplanerad ska behandlingar diskuteras snarast och finns det några olämpliga mediciner med i bilden ska de avbrytas omedelbart. Under graviditeten, kan många hantera migrän anfall med hjälp av icke- farmilogiska metoder ex. avslappning, bio-feedback, ispåsar eller att vila i ett tyst mörkt rum. Detta kan vara tillräckligt, men det finns kvinnor som har svår eller täta anfall som måste få behandling.

Om akutbehandling är nödvändig ska man i första hand använda paracetamol, den kan också tas vid amningen, tyvärr är det inte alltid så effektivt , aspirin och Ibuprofen bl.a har låg risk om dessa inte används för ofta men måste undvikas de sista tre månaderna av graviditeten.

Aspirin ska tas med försiktighet när man ammar. Ergotamin är kontra-indikerande under både graviditeten och amningen. Det finns otillräckliga data om triptaner att hämta, så tills vidare är det bättre att undvika dessa. Metoclopramid används när man har problem med illamående men ska undvikas i samband med amningen. Profylaktiska läkemedel används sällan eftersom migränen spontant brukar förbättras under graviditeten.

(översättning från engelska Migraine Action Awareness av Angela Glad 2001-02-23)