Migrän på arbetsplatsen


Migrän drabbar ca 6 miljoner människor i Storbritannien, fler än de som drabbas av diabetes, astma och epilepsi tillsammans !

Migrän orsakar över 18 miljoner förlorade arbetsdagar varje år och det kostar ca 10.5 miljarder sv kronor pga produktionsbortfall, kostnader för ersättare och perioder när arbetstagare fortsätter att arbeta under ett migränanfall när dennes arbetsinsats blir nedsatt. Trots dessa otroliga siffror är migrän ett missförstått och underbehandlat tillstånd.

Är inte migrän ett annat ord för huvudvärk ?
Nej ! De flesta människor som lider av huvudvärk vid något enstaka tillfälle i livet kan vanligtvis avhjälpa det med 2 smärtstillande tabletter, en kort vila eller någonting att äta. Ett migränanfall är mycket mera svåravhjälpligt. Symtomen kan innefatta bl a synrubbningar, blixtrande ljus eller intensivt dunkande huvudvärk, oftast på ena sidan av huvudet, illamående, kräkningar och ökad känslighet för ljus, ljud och starka dofter. Vissa människor upplever svårigheter med balansen, talsvårigheter, domnande känslor i kroppen som oftast är ensidiga. En migränattack kan vara från 3 till 72 timmar.

Hur kan jag veta om någon har migrän ?
Det finns inte någon definitiv test för migrän som tex röntgen eller blodprov. En diagnos är beroende av nogrann anamnes (patients föregående hälsotillstånd) om patienten. Under ett migränanfall kan en person vara blek och ha mörka ringar under ögonen. Deras koncentration minskar, och de har problem med att fokusera , svårigheter att kunna tala "klarspråk" och kroppsrörelserna går långsamt. Men även om du känner personen väl, är det inte säkert att du märker förändringar på en gång. Det finns personer som är svårare drabbade än andra,och det finns många migräniker som kan hantera sin migränsjukdom och dölja den inför arbetskamrater och arbetsgivare.

Migrän har beskrivits som den "dolda sjukdomen" pga att inga fysiska tecken syns utanpå trots mycket svåra smärtor i huvudet, ett brutit ben tex drar till sig uppmärksamhet och sympati men det är oftast inte lika smärtsamt som ett enda migränanfall.

En arbetskamrat påstår ett hon drabbas av migrän regelbundet, men hon har aldrig nämnt att hon får synrubbningar. Är inte detta ett vanligt symtom? Det är en vanlig missuppfattning att om man inte ser flimrande ljus då har man inte migrän. Det är faktiskt bara 10-15% av migräniker som upplever synrubbningar. Denna typ av migrän kallades en gång tidigare för klassisk migrän, benämningen idag kallas migrän med aura. Jag träffade en arbetskamrat i affären häromdagen, men när jag kom till arbetsplatsen senare för kvällspasset fick jag veta av chefen att hon hade sjukskrivit sig pga migrän. - Jag tror att hon bara ville vara ledig, den kvällen.

Det är ett kännetecken att migrän kan slå till när som helst, oftast utan varning. Icke-migrän drabbade kan oftast inte förstå detta. Migräniker kan ibland må extra bra och känna sig alerta för att inom några timmar slås ut totalt av en migränattack, detta gör det ännu svårare att få förståelse från omgivningen.