SMIF kort historik


Svenska Migränförbundet bildades den 7 mars 1990 på initiativ av Angela Glad, som före sin flytt från England till Sverige var medlem i det engelska migränförbundet.

-Jag var patient hos neurologen doktor Lars Lund och frågade honom om det fanns någon förening för migräniker i Sverige, men det fanns det inte, berättar Angela Glad.

Doktor Lund tyckte därför att Angela skulle bilda en patientförening för personer med migrän och annan svår huvudvärk och informerade sina patienter om dessa planer.

-Vi blev en liten grupp som till en början fick hålla våra sammankomster i doktor Lunds mottagningsrum, säger Angela.

Hon tog sedan flyget till London och talade med ordföranden i det engelska migränförbundet, som var mycket hjälpsam och uppmuntrande. Mötena med den lilla gruppen patienter hos doktor Lund fortsatte och ganska snart föreslog Angela att det var dags att bilda Svenska Migränförbundet.

-Och den 7 mars 1990 blev startdagen för vår patientförening.

Angela blev förbundets första ordförande med Lars Brautigam som sekreterare och Anita Eriksson som kassör.

-Det första jag gjorde därefter var att skriva till alla läkemedelsföretag i Sverige med önskemål om hjälp och bidrag från dem.

Ett av dem, dåvarande GlaxoWellcome, höll med om att Svenska Migränförbundet skulle kunna vara till stor hjälp för alla migräniker.

-Tack vare mycket god kontakt med detta företag, som utan krav på motprestationer gav oss sitt fulla stöd, fick vi luft under vingarna. Det har varit roligt att följa utvecklingen från allra första början. Nu är det många fler som tack vare vår verksamhet vet vad migrän är. Och tänk, om ett år fyller Svenska Migränförbundet 20 år! Vi har då lämnat tonåren bakom oss, säger Angela Glad.
Syftet med Svenska Migränförbundets verksamhet är

att vara till stöd och hjälp för människor med migrän, Hortons huvudvärk eller annan svår huvudvärk
att stödja anhöriga
att följa upp och stödja forskningen inom området

Lennart Järnebrant