Vad är migrän?


Migrän är en vanlig åkomma som karakteriseras av häftiga och upprepade huvudvärksattacker. Huvudvärken brukar vara koncentrerad till en del eller sida av huvudet, men kan ibland kännas i hela huvudet. Smärtan kan variera avsevärt i styrka, från ett obestämt malande till ett outhärdligt bultande.

Om du själv någonsin har lidit av migrän håller du säkert med den person som beskrivit migrän som en av de absolut värsta former av huvudvärk som man kan uppleva. Huvudvärken kan åtföljas av ett antal andra symtom: Man kan till exempel tappa aptiten, må illa och kräkas.Ibland kan symtom dyka upp före själva huvudvärksattacken och man kan få syn eller talbesvär eller känna sig yr. Det finns mer än en slags migrän och man kan mycket väl få attacker av olika slag vid olika tillfällen.

IHS (International Headache Society) ligger bakom ett nytt klassifikationssystem. Enligt den nya klassifikationen delar man in huvudvärk, nervsmärtor i hjärnan och ansiktssmärtor i 13 olika grupper. De tre första är 1. migrän, 2. huvudvärk av spänningstyp, 3. Hortons huvudvärk. Dessa 13 grupper inrymmer i sin tur ca 130 olika former av huvudvärk. Även om den fullständiga texten upptar närmare 100 sidor kan de väsentligaste dragen bland de vanligaste huvudvärkstyperna inordnas i ett litet antal typiska kännetecken som gör det möjligt att skilja mellan olika huvudvärkstillstånd